เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

เหล็กกล่อง 1"1/2 x 1"1/2 (38 x 38)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 1"1/2 x 3/8 (38 x 19)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 1"1/4 x 1"1/4 (32 x 32)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 1/2 x 1/2 (12 x 12)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 2" x 1" (50 x 25)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 2" x 2" (50 x 50)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 2"3/8 x 2"3/8 (60 x 60)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 3" x 1"1/2 (75 x 38)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 3" x 1"3/4 (75 x 45)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 3" x 2" (75 x 50)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 3" x 3" (75 x 75)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย