ตรวจเช็คราคาเหล็กแผ่น (Steel Plate Price) ราคากลาง อัพเดทล่าสุด พฤษภาคม ปี 2561

ราคาเหล็กแผ่น (Steel Plate Price) สำหรับหลายๆคนที่กำลังค้นหาข้อมูล เรามีข้อมูลราคาล่าสุดจากกรมการค้าภายใน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประมาณการในการซื้อได้ โดยราคาขายของแต่ละบริษัทนั้น ผู้ซื้อจำเป็นต้องขอราคาโดยตรง เพื่อให้ได้ราคาที่แท้จริงต่อไป

    

เหล็กแผ่น คือ เหล็กที่เกิดจากการรีดให้ได้ความหนาตามที่ต้องการ โดยแบ่งประเภทของเหล็กแผ่นได้เป็น 2 ประเภท คือ

  • เหล็กแผ่นม้วน
  • เหล็กแผ่นหนา

เหล็กแผ่นม้วน ความหนาที่ 0.2 -12 มิลลิเมตร ตามกระบวนการผลิต โดยแยกเป็น เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น และเหล็กแผ่นเคลือบ
เหล็กแผ่นหนา ความหนาที่ 10 - 200 มิลลิเมตร ใช้ในการต่อเรือ งานท่อ งานก่อสร้าง และงานผลิตหม้อต้มไอน้ำ

ราคาเหล็กแผ่น ปัจจุบัน ม.ค.-มิ.ย. ปี 2561

อลูมิเนียมแผ่นเรียบ ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาอลูมิเนียม แผ่นเรียบ หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ราคาเฉลี่ย
1 เหล็กแผ่นดำ 4 x 8 ฟุต หนา 2 มม. หนัก 47 กก./แผ่น แผ่น 1,081.00
1,081.00
1,081.00 1,081.00
1,081.00 - 1,081.00  
2 เหล็กแผ่นดำ 4 x 8 ฟุต หนา 3 มม. หนัก 70 กก./แผ่น แผ่น 1,610.00
1,610.00
1,610.00
1,610.00
1,610.00 - 1,610.00
3 เหล็กแผ่นดำ 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. หนัก 140 กก./แผ่น แผ่น 3,220.00
3,220.00
3,220.00
3,220.00
3,220.00 - 3,220.00      
4 เหล็กแผ่นดำ 4 x 8 ฟุต หนา 9 มม. หนัก 210 กก./แผ่น แผ่น 4,830.00
4,830.00
4,830.00
4,830.00
4,830.00 - 4,830.00      

แหล่งข้อมูล : ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

ราคาเหล็กแผ่น ย้อนหลัง ก.ค.-ธ.ค. ปี 2560

อลูมิเนียมแผ่นเรียบ ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาอลูมิเนียม แผ่นเรียบ  หน่วย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาเฉลี่ย
1 เหล็กแผ่นดำ 4 x 8 ฟุต หนา 2 มม. หนัก 47 กก./แผ่น         แผ่น 916.50 987.00 1,071.60   1,071.60   1,071.60
1,071.60
1,071.60  
2 เหล็กแผ่นดำ 4 x 8 ฟุต หนา 3 มม. หนัก 70 กก./แผ่น แผ่น 1,365.00 1,470.00 1,596.00 1,596.00 1,596.00
1,596.00
1,596.00
3
เหล็กแผ่นดำ 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. หนัก 140 กก./แผ่น แผ่น 2,730.00 2,940.00 3,192.00 3,192.00 3,192.00
3,192.00
3,192.00
4 เหล็กแผ่นดำ 4 x 8 ฟุต หนา 9 มม. หนัก 210 กก./แผ่น
แผ่น 4,095.00 4,410.00 4,788.00 4,788.00 4,788.00 4,788.00 4,788.00


ราคาเหล็กแผ่น ย้อนหลัง ม.ค.-มิ.ย. ปี 2560

อลูมิเนียมแผ่นเรียบ ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาอลูมิเนียม แผ่นเรียบ หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ราคาเฉลี่ย
1 เหล็กแผ่นดำ 4 x 8 ฟุต หนา 2 มม. หนัก 47 กก./แผ่น แผ่น 987.00 987.00 977.00 972.90 972.90 916.50 916.50
2 เหล็กแผ่นดำ 4 x 8 ฟุต หนา 3 มม. หนัก 70 กก./แผ่น แผ่น 1,470.00 1,470.00 1,456.00 1,449.00 1,449.00 1,365.00 1,365.00
3 เหล็กแผ่นดำ 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. หนัก 140 กก./แผ่น แผ่น 2,940.00 2,940.00 2,912.00 2,898.00 2,898.00 2,730.00 2,730.00     
4 เหล็กแผ่นดำ 4 x 8 ฟุต หนา 9 มม. หนัก 210 กก./แผ่น แผ่น 4,410.00 4,410.00 4,368.00 4,347.00 4,347.00 4,095.00 4,095.00

ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ในภาคกลาง

ลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย คลิกที่นี่

ลำดับ จังหวัด ประเภท ชื่อผู้ประกอบการ ผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ไอดีไลน์
1 กำแพงเพชร
ผู้จำหน่าย ณัฐศักย์ โฮมวัสดุกำแพงเพชร
ณัฐศักย์ 
0-5584-0808
-
2 ชัยนาท
- -  - - -
3 นครนายก
- - - - -
4 นครสวรรค์
- - - - -
5 พระนครศรีอยุธยา
- - - - -
6 พิจิตร
- - - - -
7 พิษณุโลก - - - - -
8 เพชรบูรณ์ - - - - -
9 ลพบุรี - - - - -
10 สระบุรี ผู้จำหน่าย บริษัท โชคพัฒนาค้าเหล็ก (1994) จำกัด
- 0-3673-2222
-
11 สิงห์บุรี - - - - -
12 สุโขทัย - - - - -
13 สุพรรณบุรี - - - - -
14 อ่างทอง - - - - -
15 อุทัยธานี - - - - -

ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ในภาคเหนือ

ลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย คลิกที่นี่

ลำดับ จังหวัด ประเภท ชื่อผู้ประกอบการ ผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ไอดีไลน์
1 เชียงราย
- - - - -
2 เชียงใหม่
- - - - -
3 น่าน
- - - - -
4 พะเยา
- - - - -
5 แพร่
- - - - -
6 แม่ฮ่องสอน
- - - - -
7 ลำปาง
- - - - -
8 ลำพูน
- - - - -
9 อุตรดิตถ์
- - - - -

ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย คลิกที่นี่

ลำดับ จังหวัด ประเภท ชื่อผู้ประกอบการ ผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ไอดีไลน์
1 นครราชสีมา - - - - -
2 อุบลราชธานี
- - - - -
3 ขอนแก่น - - - - -
4 บุรีรัมย์
- - - - -
5 อุดรธานี - - - - -
6 ศรีสะเกษ - - - - -
7 สุรินทร์
- - - - -
8 ร้อยเอ็ด - - - - -
9 ชัยภูมิ
- - - - -
10 สกลนคร - - - - -
11 กาฬสินธุ์ - - - - -
12 มหาสารคาม - - - - -
13 นครพนม - - - - -
14 เลย - - - - -
15 ยโสธร - - - - -
16 หนองคาย - - - - -
17 หนองบัวลำภู - - - - -
18 บึงกาฬ - - - - -
19 อำนาจเจริญ - - - - -
20 มุกดาหาร - - - - -

ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ในภาคตะวันออก

ลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย คลิกที่นี่

ลำดับ จังหวัด ประเภท ชื่อผู้ประกอบการ ผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ไอดีไลน์
1 จันทบุรี - - - - -
2 ชลบุรี ผู้จำหน่าย บริษัท สุขขภักดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด วิไลพร สุขขา 081-356-8788 babymartshop
3 ตราด - - - - -
4 ระยอง - - - - -
5 ฉะเชิงเทรา - - - - -
6 ปราจีนบุรี - - - - -
7 สระแก้ว - - - - -

ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ในภาคตะวันตก

ลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย คลิกที่นี่

ลำดับจังหวัดประเภทชื่อผู้ประกอบการผู้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ไอดีไลน์
1ตาก
-----
2กาญจนบุรี
-----
3ราชบุรี
-----
4เพชรบุรี
-----
5ประจวบคีรีขันธ์
-----

ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ในภาคใต้

ลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย คลิกที่นี่

ลำดับจังหวัดประเภทชื่อผู้ประกอบการผู้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ไอดีไลน์
1กระบี่
-----
2ชุมพร
-----
3ตรัง
-----
4นครศรีธรรมราช
-----
5นราธิวาส
-----
6ปัตตานี-----
7พังงา-----
8พัทลุง-----
9ภูเก็ต-----
10ยะลา-----
11ระนอง-----
12สงขลา-----
13สตูล-----
14สุราษฎร์ธานี-----