ตรวจเช็คราคาเหล็กตัวซี (Lip Channel Steel Price) ราคากลางอัพเดทล่าสุด ปี 2559

ราคาเหล็กตัวซี ที่นำเสนอนี้ เป็นราคากลางจากกรมการค้าภายใน สำหรับช่าง ผู้รับเหมา หรือผู้ที่ต้องการทราบราคากลางเพื่อใช้ประเมินโครงการ และประเมินค่าใช้จ่ายในการซื้อ รวมถึงใช้ต่อรองราคากับผู้ขาย และข้อมูลเกี่ยวกับราคาเหล็กตัวซีนี้ เราทำการอัพเดทราคาทุกเดือน ทำให้ทราบภาวะการขึ้นลงของราคาตลาด 

ราคาเหล็กตัวซี  เหล็กตัวซี  Steel Price


เหล็กตัวซีคืออะไร หลายๆท่านอาจไม่ทราบหรือไม่เคยเห็น ซึ่งเหล็กตัวซีจัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณ เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น ที่พักอาศัย และอาคารพานิชย์ ซึ่งเหล็กตัวซีนี้ เป็นเหล็กที่ใช้ทำโครงหลังคา และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไปได้ เรามาดูกันว่า ราคาเหล็กตัวซี ในปีนี้ และในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีราคาเป็นอย่างไร และมีค่าเฉลี่ยของราคาเป็นอย่างไร

ราคาเหล็กตัวซี ปัจจุบัน ม.ค.-มิ.ย. ปี 2559

เหล็กตัวซี ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาเหล็กตัวซีความยาวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ราคาเฉลี่ย
1เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. นน. 21 กก./ท่อน6 เมตร360.50376.00
382.00
422.00
415.00
372.00
387.92
2เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. นน. 26 กก./ท่อน6 เมตร470.00470.00
470.00
470.00
470.00
470.00
470.00
3เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน. 23.5 กก./ท่อน6 เมตร429.50444.00
452.00
530.00
523.00
468.00
474.42
4เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. นน. 34 กก./ท่อน6 เมตร577.00601.00
610.50
660.00
650.00
582.00
613.42
5เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน. 25.5 กก./ท่อน6 เมตร460.00460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
6เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. นน. 36.5 กก./ท่อน6 เมตร632.50660.00
671.00
748.00
737.00
660.00
684.45
7เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน. 29.5 กก./ท่อน6 เมตร550.00530.00
530.00
530.00
530.00
530.00
533.33
8เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. นน. 40.3 กก./ท่อน6 เมตร721.00731.50
744.00
836.00
824.00
738.00
765.75

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

ราคาเหล็กตัวซี ย้อนหลัง ก.ค.-ธ.ค. ปี 2558

เหล็กตัวซี ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาเหล็กตัวซีความยาวก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ราคาเฉลี่ย
1เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. นน. 21 กก./ท่อน6 เมตร 463.78461.78413.17355.00348.00
348.00398.29
2เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. นน. 26 กก./ท่อน6 เมตร 634.45634.45592.90470.00470.00
470.00545.30
3เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน. 23.5 กก./ท่อน6 เมตร 541.29538.63494.94425.00414.00
414.00471.31
4เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. นน. 34 กก./ท่อน6 เมตร 751.31751.31670.46570.00557.50
557.50643.01
5เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน. 25.5 กก./ท่อน6 เมตร 625.99625.99588.98460.00460.00
460.00536.83
6เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. นน. 36.5 กก./ท่อน6 เมตร 825.76822.09747.64620.00610.50
610.50706.08
7เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน. 29.5 กก./ท่อน6 เมตร 726.50726.50686.00550.00550.00
550.00631.50
8เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. นน. 40.3 กก./ท่อน6 เมตร 905.27901.27 815.51707.50696.00
696.00786.93

ราคาเหล็กตัวซี ย้อนหลัง ม.ค.-มิ.ย. ปี 2558

เหล็กตัวซี ราคากลางกรมการค้าภายใน ปี 2558 กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาเหล็กตัวซี ความยาว ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ราคาเฉลี่ย
1 เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. นน. 21 กก./ท่อน 6 เมตร 518.00 508.00 508.00 508.00 508.00
508.00 509.67
2 เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. นน. 26 กก./ท่อน
6 เมตร 653.50 640.50 640.50 640.50 640.50
640.50 642.67
3 เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน. 23.5 กก./ท่อน
6 เมตร 595.25 583.50 583.50 583.50 583.50
583.50 583.46
4 เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. นน. 34 กก./ท่อน
6 เมตร 861.00 844.00 844.00 844.00 844.00
844.00 846.83
5 เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน. 25.5 กก./ท่อน
6 เมตร 644.75 632.00 632.00 632.00 632.00
632.00 634.13
6 เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. นน. 36.5 กก./ท่อน
6 เมตร 935.75 917.50 917.50 917.50 917.50
917.50 920.54
7 เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน. 29.5 กก./ท่อน 6 เมตร 748.25 733.50 733.50 733.50 733.50
733.50 735.96
8 เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. นน. 40.3 กก./ท่อน 6 เมตร 1,018.55 998.40 998.40 998.40 998.40
998.40 1,001.76

ผลงานของเราล่าสุด

ผลงาน พฤศจิกายน 2560