ตรวจเช็คราคาเสาเข็ม (Concrete Pile Price) ราคากลางอัพเดทล่าสุด ปี 2559

เสาเข็ม (Concrete Pile) สำหรับงานฐานรากที่ป้องกันการยุบตัวของอาคาร ราคาเสาเข็ม ณ ช่วงเวลาต่างๆ ก็เป็นอีกปัจจัยสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเพื่อวางแผนและประเมินความเหมาะสมในการซื้อในช่วงเวลาต่างๆ เรามาดูกันว่าในช่วงนี้สามารถซื้อหามาใช้งาน และได้ราคาตามที่ต้องการหรือไม่

ราคาเสาเข็ม    

เสาเข็ม คือ เสาที่เจาะลงไปในดิน เพื่อให้พื้นที่นั้นๆ แข็งแรง ทนการยุบตัว โดยเสาเข็มแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  1. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เป็นเสาเข็มสำเร็จรูป ใช้ตอกลงในดินด้วยปั้นจั่น
  2. เสาเข็มเจาะ เสาเข็มประเภทนี้แจะลงไปในดิน แล้วเทคอนกรีตลงไปในช่องที่กลวงอีกครั้งเพื่อเสริมความแข็งแรง
  3. เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงอัดแรง หรือเสาเข็มสปัน ด้วยกรรมวิธีการผลิตโดยการหมุนด้วยความเร็วสูง จึงทำให้เนื้อปูนยึดติดกันได้ดี ใช้วิธีตอกลงในดินด้วยปั้นจั่น หรือด้วยระบบเจาะและกด

ราคาเสาเข็ม ปัจจุบัน ม.ค.-มิ.ย. ปี 2559

ราคาเสาเข็ม (Concrete Pile Price)ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาเสาเข็ม หกเหลี่ยมกลวงหน่วย ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ราคาเฉลี่ย
1เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตรท่อน157.00157.00
157.00
157.00
157.00
157.00
157.00
2เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตรท่อน238.50238.50
238.50
238.50
238.50
238.50
238.50
3เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 4 เมตร ท่อน324.00324.00
324.00
324.00
324.00
324.00
324.00
4เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 5 เมตร ท่อน387.50387.50
387.50
387.50
387.50
387.50
387.50
5เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 6 เมตร ท่อน465.00465.00
465.00
465.00
465.00
465.00
465.00

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

ราคาเสาเข็ม ย้อนหลัง ก.ค.-ธ.ค. ปี 2558

ราคาเสาเข็ม (Concrete Pile Price) ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาเสาเข็ม หกเหลี่ยมกลวง หน่วย   ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาเฉลี่ย
1 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร ท่อน 160.00 162.00 162.00
162.00
157.00
157.00
160.00
2 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร ท่อน 240.00 246.00 246.00
246.00
238.50
238.50
242.50
3 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 4 เมตร
ท่อน 320.00 334.00 334.00  334.00
324.00
324.00
328.33
4 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 5 เมตร
ท่อน 400.00 400.00
400.00
400.00
387.50 
387.50
395.83
5 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 6 เมตร
ท่อน 480.00 480.00
480.00
480.00
465.00
465.00
475.00