ตรวจเช็คราคาอลูมิเนียม (Aluminium Price) ราคากลาง อัพเดทล่าสุด ปี 2559

    

อลูมิเนียม คือ โลหะอ่อน เบา ไม่เป็นเงา ไม่เป็นแม่เหล็ก ไม่เกิดประกายไฟ อลูมิเนียมนำไปประยุกต์ใช้งาน อาทิ ภาชนะ เช่น กระป๋อง ฟอยด์ สำหรับงานก่อสร้าง เช่น ประตู หน้าต่าง รางข้าง ลวด เป็นต้น อลูมิเนียมความบริสุทธิ์สูงจะใช้ในอิเล็กทรอนิกส์ 

ราคาอลูมิเนียม ปัจจุบัน ม.ค.-มิ.ย. ปี 2559

อลูมิเนียมแผ่นเรียบ ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาอลูมิเนียม แผ่นเรียบหน่วย ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ราคาเฉลี่ย
1อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 4 x 8 ฟุต หนา 0.30 มม. เบอร์ 30 แผ่น284.59
284.59
 284.59 284.59
284.59
284.59
284.59
2อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 4 x 8 ฟุต หนา 0.45 มม. เบอร์ 26แผ่น417.67
417.67
417.67
417.67
417.67
417.67
417.67
3อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 4 x 8 ฟุต หนา 0.55 มม. เบอร์ 24แผ่น 506.13
506.13
506.13
506.13
506.13
506.13
506.13  

แหล่งข้อมูล : ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

ราคาอลูมิเนียม ย้อนหลัง ก.ค.-ธ.ค. ปี 2558

อลูมิเนียมแผ่นเรียบ ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาอลูมิเนียม แผ่นเรียบ  หน่วย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาเฉลี่ย
1 อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 4 x 8 ฟุต หนา 0.30 มม. เบอร์ 30 แผ่น 296.05 296.05 287.09 287.09 287.09
287.09
290.08
2 อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 4 x 8 ฟุต หนา 0.45 มม. เบอร์ 26 แผ่น 434.75 434.75 421.37 421.37 421.37
421.37
425.83
3 อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 4 x 8 ฟุต หนา 0.55 มม. เบอร์ 24 แผ่น 526.77 526.77 510.53 510.53 510.53
510.53
515.94

ราคาอลูมิเนียม ย้อนหลัง ม.ค.-มิ.ย. ปี 2558

อลูมิเนียมแผ่นเรียบ ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาอลูมิเนียม แผ่นเรียบ หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ราคาเฉลี่ย
1 อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 4 x 8 ฟุต หนา 0.30 มม. เบอร์ 30                      แผ่น 303.39
303.39
296.05
296.05
296.05
296.05
298.50
2 อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 4 x 8 ฟุต หนา 0.45 มม. เบอร์ 26 แผ่น 445.71 445.71
434.75
434.75
434.75
434.75
438.40
3 อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 4 x 8 ฟุต หนา 0.55 มม. เบอร์ 24 แผ่น
540.05
540.05
526.77
526.77
526.77
526.77
531.20


ผลงานของเราล่าสุด

ผลงาน พฤศจิกายน 2560