ตรวจเช็คราคาตะแกรงเหล็ก (Steel Wire Mesh Price) ราคากลางอัพเดทล่าสุด ปี 2559

ราคาตะแกรงเหล็ก (Steel Wire Mesh Price) สำหรับท่านที่ต้องการทราบภาวะราคาในขณะนี้ เพื่อใช้ประเมินราคาเพื่อวางแผนในการซื้อ มาดูภาวะราคาในช่วงนี้ว่าเป็นอย่างไร เหมาะแก่การซื้อหาในช่วงนี้หรือไม่

ราคาตะแกรงเหล็ก    

ตะแกรงเหล็ก คือ ตะแกรงเหล็กที่ทำมาจากเหล็กเส้นกลมใช้สำหรับเสริมคอนกรีต ผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ โดยมีมาตรฐานอ้างอิงคือ TIS 737-2531, TIS 747-2531 เป็นต้น ข้อดีของตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปคือ ประหยัด รวดเร็ว และแน่นอน

ราคาตะแกรงเหล็ก ปัจจุบัน ม.ค.-มิ.ย. ปี 2559

ราคาตะแกรงเหล็ก (Steel Wire Mesh Price)ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ตราทีเอ็มหน่วย ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ราคาเฉลี่ย
1ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.ตร.ม.20.5020.50
20.50
20.50
20.50
20.50
20.50
2ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.ตร.ม.25.0025.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
3ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.ตร.ม.33.0033.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
4ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.ตร.ม.33.0033.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
5ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.ตร.ม.43.5043.50
43.50
43.50
43.50
43.50
43.50
6ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตร.ม. 39.0039.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
7ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.ตร.ม.51.0051.00
51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
8ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.ตร.ม.65.0065.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
9ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.ตร.ม.48.5048.50
48.50
48.50
48.50
48.50
48.50
10ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม.ตร.ม.37.0037.00
37.00
37.00
37.00
37.00
37.00

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

ราคาตะแกรงเหล็ก ย้อนหลัง ก.ค.-ธ.ค. ปี 2558

ราคาตะแกรงเหล็ก (Steel Wire Mesh Price) ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ตราทีเอ็ม หน่วย   ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาเฉลี่ย
1 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตร.ม. 21.00 21.00 21.00
21.00
21.00
20.50 21.00
2 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.
ตร.ม.
25.50 25.50 25.50
25.50
25.50
25.00
25.50
3 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.
ตร.ม.
34.50 34.50 34.50  34.50
34.50 
33.00
34.50
4 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.
ตร.ม.
33.50 33.50
33.50
33.50
33.50 
33.00
33.50
5 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.
ตร.ม.
45.00 45.00
45.00
45.00
45.00
43.50
45.00
6 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.
ตร.ม.
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
39.00
40.00
7 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตร.ม. 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 51.00
53.00
8 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตร.ม. 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 65.00
67.00
9 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตร.ม. 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 48.50
50.00
10 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตร.ม. 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 37.00
38.00  


ผลงานของเราล่าสุด

ผลงาน พฤศจิกายน 2560