ผลงานของเรา

2016/09 (2559 กันยายน)

27/09/2016 Steellead (ปทุมธานี) คลอง 5 น้ำหนักรวม 164.00 กิโลกรัม (0.16 ตัน)

20/09/2016 Steellead (รับสินค้าเอง) น้ำหนักรวม 9,272.60 กิโลกรัม (9.27 ตัน)

20/09/2016 Steellead (รับสินค้าเอง) น้ำหนักรวม 447.40 กิโลกรัม (0.45 ตัน)

20/09/2016 Steellead (สมุทรปราการ) กิ่งแก้ว น้ำหนักรวม 1,246.76 กิโลกรัม (1.25 ตัน)

20/09/2016 Steellead (ชลบุรี) พนัสนิคม น้ำหนักรวม 5,339.50 กิโลกรัม (5.34 ตัน)

16/09/2016 Steellead (อุดรธานี) กุมภวาปี น้ำหนักรวม 13,226.00 กิโลกรัม (13.26 ตัน)

14/09/2016 Steellead (กรุงเทพมหานคร) สุขุมวิท 33 น้ำหนักรวม 313.20 กิโลกรัม (0.31 ตัน)

13/09/2016 Steellead (นครราชสีมา) จักราช น้ำหนักรวม 1,467.30.00 กิโลกรัม (1.46 ตัน)

08/09/2016 Steellead (สมุทรสาคร) กระทุ่มแบน น้ำหนักรวม 285.00 กิโลกรัม (0.28 ตัน)

08/09/2016 Steellead (กรุงเทพมหานคร) ซอยนวลจันทร์ น้ำหนักรวม 259.00 กิโลกรัม (0.25 ตัน)

08/09/2016 Steellead (กรุงเทพมหานคร) ซอยเพชรเกษม 106 น้ำหนักรวม 130.80 กิโลกรัม (0.13 ตัน)

07/09/2016 Steellead (ปทุมธานี) ซอยวัดไพร่ฟ้า น้ำหนักรวม 642.20 กิโลกรัม (0.64 ตัน)

05/09/2016 Steellead (นนทบุรี) บางกรวย-ไทรน้อย น้ำหนักรวม 185.20 กิโลกรัม (0.18 ตัน)

02/09/2016 Steellead (กรุงเทพมหานคร) ศรีนครินทร์ น้ำหนักรวม 183.00 กิโลกรัม (0.18 ตัน)

01/09/2016 Steellead (กรุงเทพมหานคร) สุขุมวิท 33 น้ำหนักรวม 362.50 กิโลกรัม (0.36 ตัน)

01/09/2016 Steellead (กรุงเทพมหานคร) หนองแขม น้ำหนักรวม 1,461.10 กิโลกรัม (1.46 ตัน)

01/09/2016 Steellead (นนทบุรี) บางบัวทอง น้ำหนักรวม 1,004.80 กิโลกรัม (1.04 ตัน)

01/09/2016 Steellead (กรุงเทพมหานคร) พุทธบูชา 44 น้ำหนักรวม 1,537.02 กิโลกรัม (1.54 ตัน)