ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046 สาขา สำนักงานใหญ่

18/96 หมู่ที่ 5 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์. 061-407-9452 (พรรณิภา), 061-407-9453 (กฤษณะ)

E-mail : contact@steellead.com 

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ฝากเช็ค/โอนเงิน ธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)